fight against the demon.. as Ben said..

https://www.youtube.com/watch?v=9PTSOKDa0NI


P
O
P
P
O


P
O
P
P
O
P

P

P
O
P
P
O
P O
PP
O
P
O
P
P
O
P

P
O
P
P
O
PI would say "Fuck for forest" and fuck the fake..
when somebody says go premium I say fuck off..
tonight demon came in to my head

http://www.youtube.com/watch?v=s7kcAaAu4jUhttp://www.youtube.com/watch?v=jeXChfKnh3I&feature=related
...nienawidzę pierdolonych hipsterów, debilnych nastolatek przesiadujących w kawiarniach, pierdolących o tym czego to nie dokonały, gdzie pojadą na wakacje i kogo to nie znają, zjebów lansujących się po modnych miejscach...


... królów ulic w czarnych sportowych samochodach myślących że są panami rzeczywistości..


... nienawidzę tych jebanych oznak moich czasów...

... ale za to polubiłem "cierpiarzy" w starych spelunach, którzy w wulgarny sposób dystansują się do współczesnego świata..... I hate fucking hipsters, teenage idiots sitting around in cafes, talking shit about what they have done, where they wanna go on holidays and who do they know - fuckers showing off at  the fancy places...
 
... kings of the streets in black sports cars thinking they are the masters of reality...

... I hate these fucking signs of modern times...

.... but i became to like 'the sufferers' in old dives, who in the vulgar way distance themselves from the modern world...

http://vimeo.com/33210292
http://www.youtube.com/watch?v=xFLWjcrImjo
'Wszyscy są powołani do walki i muszą umrzeć, ale tchórze umierają jałowo. Zawsze uważałem, że pierwszym obowiązkiem mężczyzny jest jednak poskromienie strachu. "

Ernest H.Another Berlin tutaj:       http://vimeo.com/29677959

dziwnie sie czuje, porzuciłem swoj dom, wyruszam w podróż.. obawiam się jej bo nie chciałbym pozostać w niej sam.. jestem pomiędzy ekscytacja a strachem..

http://www.youtube.com/watch?v=EAhjdAa1HCo
zaczyna się..   przerzucanie..  odnajdywanie.. segregowanie.. domykanie przeszłości


'63 "ku pamięci"
 aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaaaaa
aaa
ten obrazkowy wpis powstał w drodze wyjątku, motywowany był wkurwem.. nie oznacza to powrotu tutaj ani nowej wyklarowanej koncepcji dla tej strony. jest sobie i tyle.. nic nie oznaczaa
 aa
a
a
aaddd
ddd
ddd
d
aa
a
aa
wwww


ww
 aa
aa
aa
aa
aa

 444
44
44
4


aaa
aaas
aaa

 44
444444

44444444

44
aaaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaaa
444
4ddd
ggg

ggg444
4444dddd
ddd
ddd